Vương hiệu vị Hành khiển và Phán quan trong năm

16/03/2017 15:43

Người xưa tin rằng mỗi năm có một vị hành khiển trông coi việc nhân gian, hết năm thì vị thần năm cũ lại bàn giao công việc cho vị thần năm mới, nên phải cúng giao thừa ở ngoài trời để tiễn đưa thần năm cũ và đón rước thần năm mới.

Có 12 vị hành khiển và 12 phán quan (phán quan là vị thần giúp việc cho các vị hành khiển). Mỗi vị làm một năm dưới dương gian và cứ sau 12 năm thì lại có sự luân phiên trở lại. Vương hiệu của 12 vị hành khiển và các phán quan là:

 

Năm Tý

Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

Năm Sửu

Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan

Năm Dần

Ngụy Vương Hành khiển, mộc tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Năm Mão

TrịnhVương Hành khiển, thạch tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Năm Thìn

Sở Vương Hành khiển, hoả tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Năm Tị

Ngô Vương Hành khiển, thiên hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

Năm Ngọ

Tần Vương Hành khiển, thiên mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Năm Mùi

Tống Vương Hành khiển, ngũ đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

Năm Thân

Tề Vương Hành khiển, ngũ miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

Năm Dậu

Lỗ Vương Hành khiển, ngũ nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

Năm Tuất

Việt Vương Hành khiển, thiên bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Năm Hợi

Lưu Vương Hành khiển, ngũ ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

 

Chú ý: trong các bài văn khấn giao thừa khi dâng hương ngoài trời đều khấn danh vị của các vị quan hành khiển cùng các vị phán quan nói trên, năm nào thì khấn danh vị của danh vị của quan hành khiển năm ấy.