VIỆT GIÁO PHỤC HƯNG - Phần 2

25/09/2017 16:22

 

 

VIỆT GIÁO PHỤC HƯNG - Phần 2

 

 

 

1. Thượng Đế

enlightened 26. HỎI: Đấng thiêng liêng cao cả nhất theo tín ngưỡng  của Việt Giáo là gì ?

ĐÁP: Đấng thiêng liêng cao cả nhất là đấng Chí Tôn cũng gọi là Thượng Đế
enlightened 27. HỎI: Ngài có phải vị vua trên cõi trời không ?
ĐÁP: Ngài là Uyên Nguyên sự sống và vạn hữu, Ngài không phải chỉ là Vua các cõi trời mà là Vua cả các cõi Trời, các cõi Đất, các cõi Núi và các cõi Nước.

enlightened 28. HỎI: Chính Ngài sáng tạo ra Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì tinh tú. Cũng chính ngài sáng tạo ra loài người theo hình ảnh Ngài có đúng không ?

ĐÁP: Quan niệm Thượng Đế sáng tạo và sự mô tả hành vi sáng tạo không hề có trong Việt Giáo. Trong tất cả huyền thoại có nguồn gốc của dân ta, từ những huyền thoại xưa nhất đến huyền thoại xuất hiện  trong thời Trung Cổ không có huyền thoại nào nói đến một sự vật hiện tượng thuộc loại CON NGƯỜI ĐƯỢC NẶN BẰNG ĐẤT SÉT và truyền cho SỰ SỐNG theo kiểu các huyền thoại La Hy.

enlightened 29. HỎI: Nếu Thượng Đế không sáng tạo vạn hữu  thì vạn hữu từ đâu mà có ?

ĐÁP: Trong câu giải đáp số 27 chúng tôi đã nói rằng Thượng Đế là uyên nguyên sự sống và vạn hữu. Điều đó bao hàm rằng vạn hữu đều khởi sự nơi Ngài, từ hạt bụi vi trần cho đến hằng hà thế giới đều chẳng khác.

30. H: Cái khởi của vạn hữu ấy có phải là một hình thức thụ tạo chăng

Đ: Cái khởi ấy không phải là một hình thức thụ tạo mà là một vận động biến

thành tự tạo.

enlightened 31. HỎI: Nếu vạn hữu có khả năng biến hành tự tạo từ không đến có thì bản nguyên của vạn hữu ắt là không, chứ sao lại là Thượng Đế ?

ĐÁP: Lý luận rằng bản nguyên vạn hữu là không ấy là rơi vào thuyết không luận và không hiểu lý biến hành tự tạo. Nếu bản nguyên tự tạo là không thì biến hành

tự tạo cũng là không có mà vạn hữu cũng thuần là không tưởng, chẳng thể gọi được là vạn hữu. Nói đến biến hành tự tạo là nói đến vận động sinh hóa của các hoạt tử gồm chứa trong Thượng Đế. Vạn hữu thành hình là do các hoạt tử biến hành tự tạo, các hoạt tử ấy vốn là có chứ chẳng phải đến từ chỗ không.

enlightened 32. HỎI: Động lực nào khiến các hoạt tử vận hành tự tạo, động lực ấy có phải là cái nghiệp vốn chứa trong hoạt tử chăng ?

ĐÁP: Động lực khiến các hoạt tử vận hành tự tạo chính là oai lực của Thượng Đế. Các hoạt tử nguyên thủy vốn không sai biệt mà chính sự biến hành tự tạo làm nên sai biệt. Không phải cái NGHIỆP làm cho hoạt tử vận hành mà trái lại NGHIỆP chỉ manh nha khi BIẾN HÀNH TỰ TẠO đã bắt đầu.

enlightened 33. HỎI: Như thế có nghĩa là muốn dứt NGHIỆP thì phải chấm dứt BIẾN HÀNH TỰ TẠO, chấm dứt trạng thái ĐỘNG mà trở nên TỊCH TỊNH có đúng không ?

ĐÁP: Không phải thế. Trong câu giải đáp của chúng tôi đã thưa rằng động lực khiến hoạt tử vạn hữu biến hành tự tạo là oai lực của Thượng Đế. Oai lực ấy là vô thủy vô chung. Mơ màng thoát ly trạng thái Động mà đạt đến Tịnh Tịch có khác nào nói chuyện lông Rùa, sừng Thỏ. Tuy nhiên, động lực biến hành vô thủy vô chung không xác định rằng NGHIỆP không có lúc dứt. Ví như một người bỏ nhà ra đi nếu cứ nhằm sao Bắc Đẩu hay mặt trời mà tiến bước thì mỗi giờ mỗi phút người ấy một đi xa nhà them nhưng cứ tiếp tục đi không dừng lại giữa đường, không rẽ sang hướng khác thì có một lúc người ấy sẽ đi hết một vòng trái đất và trở về nhà. Lẽ đạo cũng thế. Diệt NGHIỆP không phải là chấm dứt BIẾN HÀNH mà là nắm vững ĐẠO QUYẾT, ý thức được lý biến hành và làm chủ biến hành đó. Nhập được lý biến hành chính là đi theo đường dứt NGHIỆP nhập Thượng Đế vây.

enlightened 34. HỎI: Thượng Đế không phải là Tịch Tịnh ư ?

ĐÁP: Nếu Thượng Đế là Tịch Tịnh thì Ngài có lien quan chỉ đến đời sống con người và con người căn cứ vào đâu để nhận biết Ngài Theo quan niệm cổ truyền của dân tộc ta, oai linh của Thượng Đế biểu lộ cùng khắp mọi phạm vi đời sống của con người. Truyền thuyết Tiên Rồng đã nói lên ở phần thứ nhất (chương 36, các câu đáp số 5, 6) là một thí dụ, ngoài ra, quan niệm về Tích Tịnh và vọng động chẳng có trong Việt Giáo.

enlightened 35. HỎI: Khi nhập Thượng Đế rồi vạn hữu sẽ thành gì ?

ĐÁP: Khi nhập Thượng Đế rồi thì không còn vạn hữu. Một vòng sinh hóa đã kết liễu, vạn hữu phục hồi trạng thái hoạt tử và vận động biến hành tự tạo lại bắt đầu.

enlightened 36. HỎI: Nếu nhập Thượng Đế rồi để lại khởi sự biến hành tự tạo và gây nên nghiệp báo thì sự nhập lý có ích chi ?

ĐÁP: Mỗi vòng sinh hóa kéo dài hằng hà sa số kiếp người, chẳng phải chỉ một vài triệu hay dăm ba tỷ năm, và hành trình sinh hóa đấy là chung cho vạn hữu, sự dứt nghiệp báo cũng chung cho vạn hữu, chẳng phải kẻ trước người sau.

Đó là luận về TOÀN THỂ.

Tuy nhiên, đời sống con người chẳng thể sánh với một chu kỳ sinh hóa của toàn thể vạn hữu. Do đó, vấn đề chính yếu của đời người không phải là DỨT NGHIỆP mà là BIẾN NGHIỆP.

enlightened 37. HỎI: Biến nghiệp là gì ?

ĐÁP: Biến nghiệp là tự tạo lấy điều kiện để tiến vào những cảnh giới tốt hơn ở mai

sau, cũng là tự tạo lấy hạnh phúc trong đời hiện tại.

enlightened 38. HỎI: Những cảnh giới tốt đẹp mà con người có thể đạt tới do các cố gắng biến nghiệp là những cảnh giới nào ?

ĐÁP: Đó là các cảnh giới của Chư Thánh, Chư Tiên, Chư Thần.

enlightened 39. HỎI: Các cảnh giới đó ở đâu ?

ĐÁP: Các cảnh giới đó rất gần cảnh giới ta. Sự cách biệt không phải là các kích thước vật lý như không gian, thời gian mà là các kích thước tinh thần, chỉ có thể vượt qua bằng nỗ lực SỬA MÌNH, BIẾN NGHIỆP.

 

 

THUẦN THÀNH
 

Nguyên lý rèn luyện tác phong
 

Yếu tố trau dồi nhân cách

 

V.C

 


 

Còn tiếp

 

 


Group chia sẻ về tâm linh đạo Quốc việt


 

Căn Đồng Số Lính Việt Nam 

Cộng đồng đạo Mẫu Việt Nam, nơi chia sẻ về cách tu tập và hành đạo


 

 

Tâm Linh Huyền Bí   

Cộng đồng đạo Mẫu Việt Nam, nơi giúp mọi người giao thương các vật phẩm liên quan đến tâm linh


 

 

Nguồn: Hưng Thế Nguyễn