Văn Hóa Tâm Linh Hầu Đồng Đạo Mẫu

22/08/2017 11:12

1. Hầu Đồng phụng Thánh như nào để có Lộc có Phúc ?.... 2. Tại sao làm Thầy cứu người bị cơ Hành điên dại khỏi bệnh Thầy lại gặp họa tổn Phúc?.... Nghiệp làm Thầy Nhất Yểu Nhị Bần Tam Vô Tự 3. Hầu Theo Ngài báo sao lại sai Đạo tổn Phúc?....


 

1. Hầu Đồng như nào để có Phúc có lộc?

Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng không lãng phí xa hoa ấy là Phúc của Đạo

Đàn lễ càng tốn kém bao nhiêu càng thể hiện sự hoành tráng bao nhiêu thì càng đi xa Đạo bấy nhiêu và tổn Phúc bấy nhiêu !

Đạo chỉ cần trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng

Sự bình đẳng Dung hòa ,Đạo ở đây làm cho ai cũng có thể nhìn mà tu theo được và đồng nghèo lính khó không có sự phân biêt xa cách đấy mới là Đạo , là Phúc , Lộc!

Tứ Chúng Đồng tu, xuất phàm thì Nhập Thánh

Phật Thánh không phân biệt mâm cao cỗ đầy , giầu sang quý tiện hiền ngu!

Chỉ có trần gian u mê mới có tâm phân biệt cái gọi là sang chảnh !

Khi chúng ta biết tu lễ sắp đặt bài trí cho một vấn hầu Đồng , dù đàn sơ lễ mỏng nhưng tâm thành ấm cúng trang nghiêm đồ lễ thanh tịnh khồng cần phải mâm cao cỗ đầy!

Trước vấn hầu Đồng Đền Điện bao sái tẩy uế sạch sẽ gọn gàng, những ngôi Điện nhỏ khi hầu mũ đàn và bài vị chúng ta có thể để lại hầu xong hóa cũng được như vậy nhìn sẽ ấm cúng trang nghiêm vì tán đi trên điện nhìn rất trống trải hương hoa đồ lễ không nhiều.....

Chúng ta chỉ cần hóa sớ và mã bốn phủ là được không phạm lỗi gì cả!

Hóa sơ đi là khỏi phạm lỗi, sớ sách chu phê xét duyệt là Của Quan bốn Phủ, thế nên khóa lễ mà hầu để tấu đối về bốn Phủ bao giờ Thanh Đồng cũng phải Hầu ngũ vị Tôn Ông trước, các Quan về chấp bút chu phê Hội Đồng chuẩn nạp tá khẩu thông chuyền chỉ phán, chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu, chấm linh nhận Đồng ban khen ban thưởng cho bách gia lính ghế bốn phủ, khi Quan bốn Phủ đã chứng sớ chứng mã giá Quan Tuần về tiễn đàn hóa sớ là xong, sau đó các: Chầu, Ông Hoàng Cô ,Cậu về ngự Đồng tỏa bóng ban tài tiếp lộc chữa bệnh hành phù....

Chầu , Hoàng, Cô, Cậu những đàn mở phủ không phải Chứng sớ chu phê. Thế nên mũ đàn và bài vị để lại không phạm luật phạm lỗi!

Huyền Tích nguyện đời này sẽ phát nguyện trước Phật Thánh cửa Đình Thần bốn phủ cùng các lính ghế bốn Phủ hưng long Đạo Mẫu trường tồn! Tất cả căn đồng lính ghế bốn phủ đều được tỏa bóng , Đồng Linh bóng hiển hoằng dương chánh pháp bình đẳng như nhau!

Hầu Thánh mà khoe của khoe tài là tổn Phúc và đang hủy hoại Đạo Mẫu và lỗi Đạo sai Đạo!....

 

 


 

Ảnh thanh Đồng Diệu Linh
 

2. Tại sao cứu người lại không được Phúc còn gặp họa..?

Nghiệp làm Thầy " nhất yểu , nhị bần , tam vô tự "

Có một số Cô Đồng Cậu đồng vỗ ngực cửa Điện của tôi toàn chữa cho người điên dại cơ hành và cả bệnh ung thư bệnh viện trả về tôi cũng chưa khỏi....v v

Nhưng sau đó lại than là tôi làm phúc cứu người thế mà chả thấy phúc đâu toàn gặp trái ngang , con cái thì bất hiếu ngỗ nghịch nghiện ngập cờ bạc gia đình tan nát v v..

Làm việc nhiều khi tưởng là lộc là Phúc nhưng không hẳn như vậy! Người ta tạo nghiệp tạo tội như sơn như hải oan gia trái chủ đầy dẫy đến đòi nợ báo oán hành cho điên cho dại ,

Vậy mình lại ngồi chuyền phán lễ nạp , lễ không tới nơi tới chốn không đúng căn đúng mệnh, không hướng cho gia chủ tu tâm tích đức gải nghiệp sám hối cởi bỏ oan gia trái chủ ,

Lại còn dùng bùa chú yểm đảo tế lễ cúng bái nhờ cậy quỷ thần gia hộ cho tín chủ ngăn cản không cho oan gia đến báo oán đòi nghiệp,

Thì cái nghiệp đó lại chuyển sang và lại vận vào người Thầy

Bản thân họ Gia đình anh em họ hàng có người tạo nghiệp như, giết người cướp của chiếm đoạt phi lí, sát hạy đẳng vật, vu oan giáo họa, phá hủy Chùa chiền Đình Đền miếu mạo gây bao tội trọng ,

Nay Quỷ Thần đẳng hồn đến báo oán đòi nợ con cháu, Phúc mỏng nghiệp dầy quả ác đã chín thuần thục , gia đạo bất an cơ hành khốn đốn, bây giờ mơi lao đao đi kêu cầu bốn phương tám hướng tầm Thầy giúp đỡ,

Thầy mà nhận tiền bỏ túi không hướng cho gia chủ cách tu tập sám hối cởi bỏ oan gia trái chủ tu tâm tích đức làm thiện phóng sanh tạo phước mà cúng bái qua loa mua chuộc Quỷ Thần gia hộ dùng bùa chú bảo hộ cho gia chủ tạm thời bình yên nhưng vô tình lại ngăn cản oan gia đến đòi nợ ,

Sau cái nghiệp cái họa này Thầy lại phải hứng chịu con cháu phải gánh nghiệp!.......

" Tu Tâm, tu phúc và đôi khi Tu lễ là việc cũng nên làm nhưng không được lãng phí tốn kém rườm rà...! "

(Làm Thầy có ba cái nghệp dễ phạm : Nhất yểu, Nhị bần ,Tam vô tự )

 


 

 

3. Hầu Theo ngài báo sao lại sai Đạo tổn Phúc?

Nhiều Cô Cậu đồng hay nói hầu vị này vị kia để có lộc , hay vừa mở phủ xong a rua hầu Chúa bảo sát căn chúa, chúa cho lộc v v.. Rồi nghe cả người khác nói mình sát căn nhà trần phải thế này phải thế tâm loạn lên mất hướng tu tập

Chúng ta là lính ghế con bốn Phủ nhất nhất không gì .có gì có thể lôi kéo dụ dẫn ta được cái gọi là lộc phù du lộc !

Tu phải có lòng Kiên Định dù Phật Bồ Tát có hiện ra bảo hầu ta theo ta, ta cho núi bạc non vàng thì cũng sám hối đảnh lễ khước từ !

Làm được như vậy gọi đó là "Định Tuệ " !

Đây là thử thách lớn nhất trong đạo chúng ta phải vượt qua cám dỗ cái gọi là lộc, nhiều người bước qua khỏi cơ hành, có duyên được làm con bốn phủ để thay bề trên giúp bách gia trăm họ tu thân tốt đời đẹp Đạo nhưng không vượt qua được thử thách chỉ vì tham sân si hám lợi ham danh, vô tình tạo nghiệp , lại lạc vào trong lục Đạo Luân Hồi nhân quả báo ứng !

Có người khi ngủ mê được báo, vị này báo vị kia báo, bảo sắm sử tu lễ để hầu ta , ta cho lộc, nghe thấy từ lộc, không có ngân có xuyến cũng đi vay đi mượn về tu lễ để bác ghế hầu , mà hầu xong ngài cho đắc lễ như trong mê thật ...

Sau cứ thấy ngài báo là lại hầu chỉ ăn rồi với hầu khuynh gia bại sản mấy vấn đầu hầu thì có lộc đấy , nhưng là cái lộc giả họ cho mình sau họ lại đòi lại mà oan gia và Tà Thần họ giả Thánh họ lừa mình cho mình thích rồi khởi tâm tham sau dần dần càng ngày càng xa Đạo, lỗi đạo lúc đó quay lại hối hận thì đã muộn anh em bạn bè xa lánh con nhang đệ tử họ bỏ!

Đạo luôn luôn có thử thách cám dỗ như Danh vọng tiền tài ai không vựơt qua được sẽ bị Quỷ thần oan gia họ dẫn đi sai đạo tạo nghiệp cho đời cho mình!

Chúc cả nhà vui vẻ hp thân tâm thường an lạc

 

 

Huyền Tích

 

 

Nguồn: Huyền Tích