Sai lầm khi thờ cúng

11/04/2017 12:23

Có phúc mặc sức mà ăn, vô phúc thờ sai thì ghiệp gánh khó trả

- Người Việt hay có kiểu mỗi lần dâng hương lại xin người mất phù hộ độ trì cho được cái nọ, cái kia. Có người xin được tiền tài phúc lộc, có người vì ghét 1 ai đó cũng về khấn xin gia tiên tiêu diệt nó đi vì nó thế này thế kia ...

Nhưng có mấy ai hiểu được câu: Âm Phù Dương Trợ

Bạn không thờ cúng đúng k phù đc cho người âm thì lấy đâu ra người âm phù cho bạn ?

 

- Có phúc thì khi mất đau 1 giây đi 1 giờ, vô phúc thì cả đời đau đớn đến lúc mất cũng khó mà nhắm mắt. Những người nghiệp nặng mà mất thì nên giúp họ tu tập tạo phước báu thay vì đứng mà xin mà cầu xin họ trù người này dập người kia khiến cho những hương linh mất định hướng k biết đâu đúng đâu sai mà làm những điều sai trái.

 

 

- Chưa kể nhiều nhà kém phúc đến mức gia tiên k thờ đi thờ vong tà chỗ khác về xong lên hương xin linh tinh, vong ta đc ăn đồ thờ cúng nghe lời khẩn cầu lại đi hại người thì lấy nghiệp chan nghiệp bao đời mới trả hết nghiệp đây ? Người bị hại nếu gia tiên không linh hoặc chỉ là người bình thường thì vất vạ khổ sở bị tà hành - Người có pháp thì có chư bị hộ pháp bảo vệ, tà không hành được mà ngược lại sẽ quay lại hành kẻ có tâm ta ác ý kia. Tà cao 1 trượng thì Phật mới cao có 1 thước thôi, nhưng Phật thắng tà ở mỗi 1 chữ " Đức ". Bởi vậy khi sống đừng có mang tâm tà ra để hại người, hãy dùng chữ " Đức " mà sống.

 

- Trên đời này bất cứ 1 cung mệnh nào khi sinh ra đều có bát " Phúc " & bát " Nghiệp " như nhau. Nếu bạn sống k biết tạo phúc để chan đi quả nghiệp thì đến cuối khi đã hưởng hết phúc bạn chỉ còn hưởng tiếp chữ "nghiệp" mà thôi. cũng giống như bạn có 1 cốc muối và 1 cốc nước trước mặt bạn, cả đời phải ăn hết 2 thứ này, nếu bạn tạo phước thì cốc nước sẽ k vơi mà bát muối ăn dần rồi sẽ vơi. Nhưng nếu bạn cả đời sống bằng tà tâm thì nước sẽ cạn và muối sẽ tăng, cả đời bạn chỉ ăn muối đến chát họng mà thôi.

 

- Lại nói đến chuyện nhiều nhà tranh chấp nhau thờ cúng, thứ tranh của trưởng - đàn bà tranh của đàn ông .... Nhưng con người sinh ra mỗi người 1 số mệnh, Chọn ai là trưởng là do bà tổ cô trong dòng họ sắp xếp để phận gửi tâm vào tránh nhiệm giữ ấm hương hỏa. Không đến lượt con cháu trên đường trần tự sắp xếp mà loạn đạo lộn tông.
 

 

Facebook JanNguyen
 

Nguồn: Jannguyen