Khất HẦU Mà Đắc Phúc Đắc Lộc Đắc Nhân Tâm

30/11/2017 12:41

Những Trường Hợp Sau Đây Ra Mở phủ Rồi , Các Thủ Nhang Tân Thanh Đồng Được Đặc Ân Khất Hầu Miễn Hầu Hàng Năm, Mà Vẫn yên căn yên mệnh không bị lỗi tâm còn tăng trưởng phúc tuệ ?
Nam Mô Đô Đàn Giáo Chủ Chính Pháp Minh Vương

Nam Mô Tam Tòa Thánh Mẫu Đại Từ Tôn

 

Đệ tử Huyền Tích con bao năm trăn trở vì Đạo nay cúi xin Mẫu Mẹ ban ân khai tâm khai tuệ cho con , nhờ hồng ân Thánh Mẫu gia hộ sang tai khai tuệ giáng bút ! Nay đưa lên thông bạch cho các chúng đệ tải trong bản hội , lấy đó mà tu theo , để tâm an sớm được yên căn !

Trên đây là những trường hợp đã ra mở phủ rồi các thủ nhang Tân Thanh Đồng được miễn hầu khất hầu khi vào các lệ kì phải hầu hàng năm hoặc tạ đàn 3 năm 9 năm 12 năm mà không phải hầu không lỗi tâm !

Co Năm Sự Việc Được Khất Hầu Ở Đây :

Câu 1:

Khi Đến Lệ Kì Phải Hầu Tạ , Mà kinh tế khó khăn công việc và gia đình chưa thuận chưa ổn Định , thì sẽ được đặc ân Thánh Đức cho miễn hầu, không hầu không có lỗi !

Cũng như Nhân Dân Mất mùa Đất Nước phải chịu thiên tai, Bách Dân chịu khổ, Nhà Nước còn miễn thuế cứu trợ Nhân dân , và xưa kia các bậc Minh Vương Mẫu Nghi Thiên hạ vẫn thường làm , việc cứu trợ con dân của mình trong hoạn nạn thiên tai còn miễn cả thuế ba năm cho bách gia trăm họ Cho dân chúng , khi Nhân dân được mùa biết ơn , đóng góp tô thuế đất nước phồn thịnh , người dân ăn mừng tạ ơn Trời Đất , biết ơn bề trên Thánh Thần mà đem lễ vật hiến tế nhớ ơn Tiên Tổ giữ gìn văn hóa, trên hợp lẽ Trời Đât , dưới thuận lòng người thật phúc biết bao!

Việc Tiên Cung Tiên Thánh Âm phần xưa và nay cũng thế , Đạo Mẫu là Đạo phù Quốc an dân cứu khổ độ mê , những thủ nhang Tân Thanh Đồng khi không có điều kiện kinh tế cũng được đặc ân Mẫu cho miễn hầu , không có gì phải lo lắng mà động loạn , đừng nói Không hầu Thánh phạt , rồi vu cho Thánh là bắt hầu là mắc lỗi khẩu nghiệp , rồi tâm sinh phiền não bất an , mà khó yên căn yên mệnh !

Khi nào có điều kiện Kinh tế , hoàn cảnh phù hợp đủ duyên mà muốn hầu , chúng ta tu thiết lễ vật tạ ơn Thánh Đức bác ghế loan giá , thuận duyên hợp lẽ Trời Đất và lòng người , thì thật là phúc cho Đạo cho Đời !

Câu 2 :

Khi Đến Lệ Kì Phải Hầu Tạ : mà bị bệnh Trần* đang điều trị hoặc mang thai đang nuôi con bé , không đủ sức khỏe niên cao... tinh thần không được minh mẫn cũng đều được đặc ân Thánh Đức ban lộc và miễn hầu!

Không chỉ riêng việc âm lính ghế Bốn Phủ được miễn , mà dù là việc trần cũng vậy bất kể ai từ công Nhân viên chức đến người đang làm nhiệm vụ nơi chiến trường hải đảo , khi lâm trọng bệnh cũng được nghỉ ngơi điều trị chăm sóc đặc biệt ! " Ốm Tha...."

Vậy trường hợp mắc bệnh trần này cũng được đặc ân miễn hầu không có lỗi ! Khi tinh thần sức khỏe tốt đủ duyên ta hầu sẽ làm đẹp Danh đẹp diện nhà Thánh , thì đó cũng là phúc cho mình và Đẹp cho Đạo !

Câu 3 :

Khi Đến Lệ Kì Phải Hầu Tạ , Mà ai đó phải chịu đại tang của song thân Phụ Mẫu sinh ra mình thì các tân thanh Đồng cũng được đặc ân miễn ba năm không phải hầu ! Xưa có làm quan đến bậc tể tướng cũng phải về chịu tang Cha Mẹ ba năm , trong ba năm lệnh vua không tới cửa ,... trừ những người đi xứ, và ở nơi biên ải ...

Người tu Đạo lấy hạnh Hiếu làm đầu trong ba năm chịu tang Không phải hầu !

Đức Thánh Mẫu giáng sinh lần thứ nhất , ngài cũng thủ mộ báo hiếu song thân , mãn tang sau ba năm đã đi vân du khắp nơi , làm các việc tâm đức giúp bách gia trăm họ , an dân hộ Quốc phù trần rồi hóa sinh , Hiếu Hạnh đó để lại ngàn đời vẫn trường tồn sáng mãi !

Hay như Đại Sư Tuyên Hóa vang danh là hiếu tử , người đời gọi ngài là : " Bạch Hiếu Tử " khi Mẹ Ngài mất ngài xin Sư Phụ về chịu tang tại mộ Mẹ ngài , suốt ba năm ngài Tu Đạo tại lều cạnh mộ Mẹ , ngày ăn một bữa đêm ngủ ngồi , mãn tang ba năm ngài lại quay về Chùa tu , sau này là một vị Sư đắc Quả Phật Đạo , để lại tiếng thơm muôn thủa người đời lấy đó mà tu theo hạnh ngài .

Đạo Lấy Nhân Lễ Nghĩa Tri Tín Làm Đầu !

Công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức , người làm thầy tu Đạo , những việc có lợi cho Đất Nước xã hội bách gia trăm họ Cho Đạo thì làm !

Phàm những việc bất lợi cho Đạo , bất lợi cho bách gia , bất lợi cho Đất Nước xã hội , chỉ có lợi cho riêng Thầy không có lợi cho đệ tử tuyệt đối không được làm !

Những ai chịu tang đều được đặc ân bãi miễn khất hầu ! " Còn khi muốn xả tang xin hầu trước ba năm phải biết lệ xả tang ..." ***

Câu 4:

Khi Đến Lệ Kì Phải Hầu Tạ , Trường hợp những người đi nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ Quốc , người đi du học, người đi lao động công tác, hoặc Việt Kiều định cư ở Nước Ngoài ..

Những người mang lại kinh tế văn hóa chính trị cho Đất Nước và xã hội cho gia Đình , làm đẹp cho Quê Hương Tổ Quốc làm đẹp cho đời cho Đạo đến kì hầu tạ chưa kịp về , thì đều được bãi miễn khất Hầu ,

Thầy ở nơi chốn tổ khi đến lệ kì hầu tạ , nếu đệ tử không về được mà có nhời với thầy , thầy phải có trách nhiệm giúp con nhang viết sớ , kêu thay lạy đỡ cho đệ tử khi vắng mặt khuất nhời !

Câu 5

Còn những thủ nhang Tân Thanh Đồng Lính ghế Bốn Phủ có công Bảo tồn giữ gìn Đạo Mẫu hoằng dương Đạo Mẫu , chia sẻ kiến thức cho bạn Đạo , giúp đỡ người khác tu tập , trợ duyên tác phúc , làm các việc phúc việc thiện , làm cho tốt Đời đẹp Đạo , công đức đó thật không thể nghĩ bàn bất khả tư nghì công Đức ! Người như thế sẽ nhận được Hồng Ân Thánh Đức! Công đức này gấp trăm nghìn lần việc hầu , việc hầu sẽ Không còn quan trọng nữa , đã được hưởng đặc ân của nhà Thánh , được khai Tuệ ban phúc gia hộ !

............

Nay Huyền Tích thông bạch cho các chúng đệ tải trong bản hội lấy đó mà an tâm tu trì ! Khi không đủ duyên để hầu , không phải lo lắng mà tâm sinh bất an loạn động , nay lấy bài này làm pháp môn cho bản hội , nhớ đọc cho thuộc cho kĩ !!!

Tại: Núi Ngai Vàng Thanh Hà : 1/12 /1

2017 AL Đinh Dậu Niên

Huyền Tích mất nik đăng lại bài cũ

 

 

 

Khó khăn khi ra bắc ghế hầu Thánh 

 

Nguồn: Huyền Tích