GTS ☯ Gốc của người Việt

10/11/2017 14:39

Nhà cháu trước có lời xám tạ phật thánh,tiên,mười phương,trong các cõi,sau có vài lời muốn ngỏ cùng trăm gia ạ: 

 

Người đại việt từ xa xưa dựng nước, khai sinh lập địa, đánh đuổi xâm lăng qua các đời: Đinh, Lê, Lý, Trần,,, Tuy mạnh yếu từng thời khác nhau, xong hào kiệt thời nào cũng có. Người anh hùng rạng danh kim cổ, sống thời cưỡi ngựa xông pha trận mạc cứu nước đuổi ngoại xâm. Khi thác rồi hiển thánh phù đời giúp dân độ nước lấy tâm "thiện - nhân - nghĩa" mà cớ bền gốc chăm cành. Dù Kinh - Mường - Nùng - Thổ... cũng là con mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân sinh ra bởi vì cái "tham - sân - si" mà lạc vào cõi tu la, mà tự đánh mất cái "chân -thiện -chi sơ" lúc ban đầu,,, Mới cậy tài, cậy giỏi mà sinh đủ thứ.
- Đường về nha nhiều đường nhiều ngả nhưng chỉ có một con đường duy nhất để hướng thôi đó là tâm
- Ngả có nhiều ngả để đi xong chỉ có ngả thiện.
- Việc có nhiều việc để làm nhưng chỉ có việc nhân là nên nhất.
Vậy khuyên ai ăn ở cho "lành" lấy nhân làm gốc để dành mai sau, lấy nhân nghĩa bắc nhịp cầu, lấy lòng hạnh phúc mai sau cứu đời.
Phật Thánh Tiên không phải đâu xa, mà ở chính trong mỗi con người chúng ta. Tà ma cũng không có xa mà cũng chính trong mỗi chúng ta,,, Vậy chuyện đã rỏ, hãy việc gì mà hợp tình hợp lý có ích cho đời có lợi cho người thì nên làm, làm cho tâm thành, ý tịnh, làm để tích phúc đức về sau. Hễ điều gì chướng tai gai mắt, nghịch cảnh ở đời, âm dương đảo lộn, thì dù lợi cho thân bao nhiêu cũng không nên làm. Đó chẳng phải người hiểu lòng trời, người trần hiểu nỗi lòng Phật - Thánh - Tiên sao ?
Vậy thì lo cầu gì chẳng đặng Phúc - Lộc - Thọ đủ đầy cũng theo đó mà về đó ạ,,,!

Nhà cháu Vô Thường là kẻ thất phu nông nổi,gà lại tập bay,chim sẽ vỗ cách có gì chưa vừa ý cúi xin mọi người hoan hị ạ.

 


 

Thành viên: Vô Thường

 

Lòng bồi hồi về mùa đông năm ấy,

Họ lê con tuổi độ trăng tròn.

Lòng dạt dào mang bao nhiêu hoài bảo,

Vẻ tương lai để bước vào đời.

Có ngờ đâu khi vận trời đã chọn,

Người còn xanh ra gánh vác việc trên giao.

Bước đầu tiên lẩm chẩm bước chân đi,

Bao khó khăn có cha nâng mẹ đở,

Đến hôm nay nghĩ lại thật huy hoàng

Ơn phật thánh cùng tổ tiên vun đắp,

Họ lê con nhất một dạ tuân theo,

Cầu đất nước luôn thái bình thịnh trị

Cầu bách gia ai cũng ấm,an,yên.

Phận làm tôi con thuận ý kêu cầu,

Thoả nỗi lòng ba sinh nơi dương thế.

 

 

Thảo luận facebook group Căn Đồng Số Lính Việt nam

 

Bàn Luận chữ TÂM I Căn đồng số lính I Vô Thường  

Căn Đồng Số Lính Việt Nam 

 

Tâm Linh Huyền Bí   

 

 

 

Nguồn: Vô Thường