GTS ☯ Chuyện về Duyên Âm

09/10/2017 11:25

Duyên âm thường có 2 loại:
1 loại từ tiền kiếp tức là có duyên phận từ kiếp trước
1 loại là găp kiếp này thích thì theo
------------------------
Chủ yếu những ng âm đi theo và phát sinh ra duyên nợ kiểu này là do bản thân họ chưa được giác ngộ nên khó siêu sinh tịnh độ dẫn đến giải thoát.

Người có duyên âm theo bản thân phải tu, mình giác ngộ được thì hương linh đi theo sẽ giác ngộ đc. Thường thì ngày nay các Thầy hay lập các đàn lễ để cắt duyên âm, vậy câu hỏi đưa ra là cắt xong ng âm kia họ đi về đâu ?

Có thể nghĩ: 
1 là về làm âm binh
2 là bản thân tự giác ngộ mà tu tập
3 là vất vưởng thành cô hồn các đảng ân oán kéo dài tham sân si nổi lên và lại đi ám người khác.
Kinh Phật hay tất cả các đàn lễ đều chỉ là phương tiện tam thời giúp cho người hướng đạo đc giác ngộ vì thế bản thân phải tu sửa. Khi người trần tu sửa và linh khí trong con người tỏa ra sự giác ngộ thì ng âm đi theo sẽ đc giác ngộ theo

--------------------------

Giác ngộ từ bên trong tâm trí:
- Nếu bạn thực sự muốn giác ngộ thì từ bên trong tâm trí của bạn phải được giác ngộ.
- Đi lễ đừng có tham cầu ảo vọng quá nhiều, hãy chỉ xin cho bản thân và gia tiên 2 bên 4 họ cùng với tất cả các hương linh có cơ duyên đi theo cùng được tu học đạo pháp, tu tập và giải thoát. Xin cho tất cả các hương linh được siêu sinh tinh độ nơi Cửu Tuyền .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Group chia sẻ về tâm linh đạo Quốc việt


 

Căn Đồng Số Lính Việt Nam 

Cộng đồng đạo Mẫu Việt Nam, nơi chia sẻ về cách tu tập và hành đạo


 

 

Tâm Linh Huyền Bí   

Cộng đồng đạo Mẫu Việt Nam, nơi giúp mọi người giao thương các vật phẩm liên quan đến tâm linh


 

 

Nguồn: Jannguyen